Cuntooyinka xagaaga

Barnaamijka Adeegga Cunnada Xagaaga (SFSP) waa barnaamij ay maalgeliso dowladda dhexe, oo ay maamusho gobolka. USDA waxay dib u soo celisaa hawl-wadeenada barnaamijka kuwaas oo u adeega kharash la'aan, cunto caafimaad leh iyo cunto fudud carruurta iyo dhalinyarada. Cuntooyinka gabi ahaanba waa lacag la'aan ilmo kasta oo jira 18 sano iyo ka yar. Ardaydu waa inay joogaan si ay cuntada u qaataan, waalidka looma ogola inay carruurtooda cunto u soo qaataan.

Goobaha cuntada ayaa lagu dhawaaqaa badhtamaha Juun, adeegga cuntaduna waxa uu dhacaa 11 subaxnimo - 2 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Goobuhu waxay furan yihiin wixii ka dambeeya Afarta Luulyo, illaa dhammaadka Ogosto - taariikhaha saxda ah ayaa lagu dhejiyaa mareegaha.

 

Barnaamijka Cunnada xagaaga

Magaalada Utica waxay xadidaysaa barnaamijka qadada xagaaga