Dhismayaasha & Garoomada

Michael Ferraro

Madaxa Hawlaha
(315) 792-2231 [xafiiska]
(315) 792-2260 [fakis]
Iimayl: mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. Adeegga

Xoghayaha Madaxa Hawlgelinta
(315) 368-6840 [xafiiska]
(315) 792-2260 [fakis]
Iimayl: taservice@uticaschools.org

Erica Molina

Karraaniga Xisaabaadka
(315) 792-2232 [xafiiska]
(315) 792-2270 [fakis]
Iimayl: emolina@uticaschools.org

Mark Paciello

Horjoogaha Dayactirka
Iimayl:mpaciello@uticaschools.org

Dan Post

Horjoogaha Xanaanada
Iimayl: dpost@uticaschools.org