Dhismayaasha & Garoomada

Michael Ferraro

Madaxa Hawlaha
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [fakis]
mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. Adeegga
Xoghayaha Madaxa Hawlgelinta
(315) 368-6840
(315) 792-2260 [fakis]
taservice@uticaschools.org

Mark Paciello
Horjoogaha Dayactirka
mpaciello@uticaschools.org

Dan Post
Horjoogaha Xanaanada
dpost@uticaschools.org


Alex Fiorenza
Karraaniga Xisaabaadka
afiorenza@uticaschools.org