UCSD Xaqa Racfaanka

XUQUUQDA IN AAD KA DACWADATO

Doorka Sarkaalka Dhegeysiga waa la-talinta kaliya ee Kormeeraha Guud ee Dugsiyada. Ka dib markii la helo go'aanka Kormeeraha Guud ee Dugsiyada, waalidiinta(iinta)/ u doodaha(iinta) waxay xaq u leeyihiin inay racfaan ka qaataan go'aanka Kormeeraha Guud ee Guddiga Waxbarashada. Xaqa racfaanka waxaa ka mid ah xaqa aad u leedahay in laga doodo labadaba natiijada soo baxday Kormeeraha guud ee ku saabsan in la sii wadi doono eedeymaha anshaxeed ee ay soo saartay degmadu, iyo sidoo kale ciqaabta lagu taliyey in lagu soo rogo.

Haddii aad doorato inaad rafcaan ka qaadato go'aankaas, waxaad ku samayn kartaa, qoraal, labaatan (20) maalmood gudahooda laga bilaabo taariikhda go'aanka qoran ee Kormeeraha Guud, ilaa:

Guddiga Waxbarashada
Degmada Dugsiga Magaalada Utica
929 York Street
Utica, NY 13502

Ugu dambeyntii, go'aan kasta oo ka soo baxa Guddiga Waxbarashada Degmada waxaa laga yaabaa in rafcaan looga qaato Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka New York, qoraal ahaan, soddon (30) maalmood gudahooda ee taariikhda rafcaanka Guddiga Waxbarashada, ilaa:

Guddoomiyaha Waxbarashada
Waaxda Waxbarashada ee Gobolka New York
89 Waddada Washington
Albany, NY 12234

Si aad u aragto nuqul PDF ah oo dukumeenti ah halkan guji.