Dugsiga Sare ee Proctor

Ken Szczesniak
Ku-simaha Maamulaha
Iskuduwaha DASA
k szczesniak@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.368.6404
Fakiska ugu weyn: 315.223.4896

Xafiiska: 315.368.6400 ama 315.368.6404
Imaanshaha: 315.368.6280 ama 315.368.6282
Kalkaaliyaha: 315.368.6432 ama 315.368.6433

Dhacdooyinka Soo Socda

MAR
23
LAGA YAABAA
1

Xiro dharka kooxda isboortiga ee aad jeceshahay ama funaanadda!

LAGA YAABAA
4

SAT

Aragtideena

Si loo bixiyo waxbarasho tayo sare leh oo ay heli karaan dhammaan ardayda jawi ammaan ah oo nidaamsan si ay u helaan aqoonta, xirfadaha, iyo kartida lagama maarmaanka u ah inay u noqdaan kuwo diyaar u ah kulliyad iyo shaqo.

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .