Dugsiga Hoose ee Kernan

Dominick Timpano
Maamule
dtimpano@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.792.2185
Fakiska ugu weyn: 315.792.2187

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .