Xogta Doorashada

U tartamida Guddiga Dugsiga

Halkee laga Codeynayaa

Miyaan ka diiwaan gashanahay?

Musharrixiinta u tartamaya guddiga waxbarashada waxay ka soo qaadan karaan macluumaadka iyo codsiyada Xafiiska Karaaniga ee Degmada Dugsiga Magaalada Utica, Dhismaha Maamulka oo ku yaal 929 York Street, Utica, NY 13502, inta u dhaxaysa saacadaha 8:00 subaxnimo iyo 4: 00 PM Laga bilaabo Maarso 1, 2024.

Amarka Guddiga Waxbarashada
Kathy Hughes, Karraaniga Guddiga
Dhismaha Maamulka
929 York Street
Degmada Dugsiga Magaalada Utica, Utica, NY 13502