Dugsiga Hoose ee Hughes

Mary T. Belden
Maamule
Iskuduwaha DASA
mbelden@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.368.6620
Fakiska ugu weyn: 315.792.2271
Kalkaaliyaha: 315-368-6623

Dhacdooyinka Soo Socda

Waan ka xunnahay, wax dhacdooyin ah lama helin jadwalkan.

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .