Dugsiga Hoose ee Jefferson

Tricia Norton
Maamule
Iskuduwaha DASA
tnorton@uticaschools.org
Lambarka guud: 315-368-6700
Fakiska ugu weyn: 315-732-5902

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .