Guddiga Waxbarashada

Guddiga Waxbarashadu waxay ku kulmaan Talaadada afraad ee bil kasta qolka guddiga ee Dugsiga Maamulka Degmada Utica, 929 York Street. Fadlan eeg jadwalka taariikhaha iyo waqtiyada gaarka ah. Kulamada Guddiga Waxbarashada waxa ay ka sii daayaan Channel 3 Helitaanka Waxbarashada Khamiista 7:00 galabnimo iyo Axadda 5:00 galabnimo.

BoardDocs - Ajandayaasha Kulanka iyo Daqiiqadaha

Daawo Shirarkii hore ee Guddida Waxbarashada (Noofambar 2023 - Hadda)

Daawo Shirarkii Hore ee Guddida Waxbarashada (Dhaxalkii)

Daawo Daqiiqadaha Kulanka Legacy BOE

Fadlan ogow in qoraal qabyo ah oo ka mid ah qodobbada kulanka ugu dambeeya la soo dhejin doono 14 maalmood ka dib taariikhda kulanka.

Xiriirada:

Karraaniga guddiga
Mrs. Kathy Hughes
315-792-2078

Karraaniga Guddiga Kaaliyaha
Stephanie Lyness
315-792-2079

Hantidhawrka Gudaha
Mr. Paris Rich
315-368-6063

Su'aalo ama walaac -
iimaylka soo socda:
rpq@uticaschools.org

Horudhac Faallooyinka Dadweynaha -
iimaylka soo socda:
publiccomment@uticaschools.org