ENL iyo Waxbarashada Labada Luuqadood

Macalimiinta Labada Luuqadood ee Waxbarashada

Mrs.Khinsoe Moe
Barnaamijka RSIP
Tababaraha tacliinta (Karen, Burma)
315-941-8458

Mudane Cali Xasan
Tababaraha tacliinta (Maay Maay, Soomaali, Kizigua, Swahili)
315-941-6880

Mrs. Jackie Hobaica
Macalinka Waxbarashada (Carabi)
315-525-0181

Mrs. Brenda Soto
Tababaraha tacliinta (Isbaanish)
315-795-5332

La xidhiidh

Mr. Steven A. Falchi
Madaxa Tacliinta
Xafiiska telefoonka 315-792-2228

Marwo Sharon Eghigian
Isuduwaha ENL ee degmada
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org