Dugsiga Hoose Albany 

Mr. Brent Dodge
Maamule
Iskuduwaha DASA

bdodge@uticaschools.org
Nambarka ugu weyn: 315.368.6500
Fakiska ugu weyn: 315.792.2151

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .