Dugsiga Hoose Conkling

Marwo Heather Galinski
Maamule
Iskuduwaha DASA
hgalinski@uticaschools.org
Xafiiska Guud: 315-368-6815
Fakis: 315-724-7242
Kalkaaliso: Dragica Dzinic:
315-368-6503 

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .