Farsamada

Hadafka & Bayaanka Aragtida, Yoolalka Tignoolajiyada:

Degmada Dugsiga Magaalada Utica ayaa sanado badan hormuud u ahayd dugsiyada degmada dhanka tignoolajiyada iyo isticmaalka adeegyada khadka. Waxaan buuxineynaa deegaankeena la hiigsanayo oo ah in qaadashada iyo adeegsiga tignoolajiyada qarniga 21aad ay u adeegi doonaan sidii qalab si aan u gaarno himiladeena. Tiknoolajiyadu waa qalab lagama maarmaan u ah abuurista waayo-aragnimo waxbarasho oo tayaysan oo kala duwan dhammaan ardayda.

Hadafka Tignoolajiyada ee Degmada Dugsiga Magaalada Utica waxaa lagu qeexaa afar qaybood oo waaweyn: Barida iyo Barashada, Isgaarsiinta, Maamulka iyo Hawlaha. Helitaanka tignoolajiyada waxaa la siiyaa dhammaan shaqaalaha iyo ardayda waxaana xukuma siyaasadaha Isticmaalka Kumbuyuutarka iyo Internetka iyo Siyaasadda Badbaadada Internetka.

Waxaan qaadnaa taxadar dhab ah oo ku saabsan ilaalinta ardayda. Qaar ka mid ah nidaamyada aan u isticmaalno fulinta hawshan waa:

Nidaamyadan iyo nidaamyadan aan isticmaalno oo fulino, waxay oggolaadaan gelitaanka jawi teknoolajiyadeed la hodmay iyada oo la raacayo qodobbada isticmaalka habboon iyo amniga ardayda maskaxda lagu hayo.

2022-2025 Degmada Dugsiga Magaalada Utica
Qorshaha Tignoolajiyada Waxbaridda ee NYSED

Xiriirada:

Michael Ferraro
Madaxa Hawlaha
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [fakis]

Dylan Obernesser
Hogaamiyaha Tignoolajiyada
(315) 792-2231

Adeegga Tiffany
Xoghayaha Madaxa Hawlaha
(315) 792-2231