Barnaamijyada CTE waxay dhiirigeliyaan banner

Barnaamijyada CTE

Dariiqooyinka Ganacsiga CTE:

  • Codsiyada kumbuyuutarka
  • Ganacsiga/Maaraynta
  • Maaliyadda
  • Xisaabinta

Erica Schoff
Agaasimaha CTE
eschoff@uticaschools.org

Michelle Hall
Maamulaha CTE ee Manhajka & Tacliinta
mhall@uticaschools.org

Carly Calogero
Guddoomiyaha Waaxda Ganacsiga ee CTE
ccalogero@uticaschools.org