Guddiyada

  • Warbixinta BOCES – Joseph Hobika, Jr.  
  • Hantidhawrka/Maaliyadda/Guddiga Deeqaha/Caymiska – Donald Dawes/Joseph Hobika, Jr./Tennille Knoop 
  • Mashaariicda raasumaalka/Dhismaha & Garoomada/Guddiga Caafimaadka iyo Badbaadada - Danielle Padula/Donald Dawes/Robert Cardillo  
  • Waxbarashada Xirfadda & Farsamada (CTE) - Daniella Padula/Tennille Knoop/Jason Cooper
  • Guddiga PEAC – Donald Dawes/Jason Cooper/James Paul 
  • Isgaarsiinta/Sinaanta iyo Wacyigelinta – Danielle Padula/Tennille Knoop/James Paul  
  • Guddiga Siyaasadda - Tennille Knoop/Robert Cardillo/Joseph Hobika, Jr. 
  • Xeerka Anshaxa – James Paul/Danielle Padula/Jason Cooper