• Guriga
  • Digniin
  • Ajendaha Kulanka Gaarka ah ee Guddiga Waxbarashada, Warbixinta Kormeeraha Guud, iyo Livestreamka Noofembar 21, 2023

Ajendaha Kulanka Gaarka ah ee Guddiga Waxbarashada, Warbixinta Kormeeraha Guud, iyo Livestreamka Noofembar 21, 2023

Ajendaha & Warbixinta Kormeeraha Guud (BoardDocs Link)

 

Vimeo Livestream