• Guriga
  • Nagu saabsan
  • Wararka
  • Wararka Degmada - 2023-24 Xog-ururinta sinnaanta dhijitaalka ah ee Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Wararka Degmada - 2023-24 Xog-ururinta sinnaanta dhijitaalka ah ee Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Wararka Degmada - 2023-24 Xog-ururinta sinnaanta dhijitaalka ah ee Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Sahaminta sinnaanta dhijitaalka ah ee degmada UTICA
Guji kor si aad u qaadatid sahan

Hagida Su'aasha Sahanka Sinaanta Dijital ah
Dukumeentigan waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo waalidiinta jawaabaha.