Dugsiga Hoose ee Guud ee Herkimer

William Smith Jr.
Maamule
Iskuduwaha DASA
wsmith@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.368.6600
Fakiska ugu weyn: 792.2034

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .