Nala soo xiriir

DUGSIGA HOOSE ALBANY 

Mr. Brent Dodge / Maamule

 

Iskuduwaha DASA
bdodge@uticaschools.org

1151 Albany St, Utica, NY 13501

Xafiiska: 315.368.6500
Fakis: 315.792.2151

Xoghaye:   Kelli Goodman
kgoodman@uticaschools.org

Kalkaalisada: Krista Klopotek iyo Enisa Mott
Xafiiska: 315.368.6502
Fakis: 315.368.6517