Dugsiga Hoose MLK

Jennie Sikora
Maamule
Iskuduwaha DASA
jsikora@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.368.6720
Lambarka Fakiska: 315.792.0051

Raiders Junior

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .