Nagu saabsan

Xafiiska: 315-368-6700
Fakis: 315-732-5902
Kalkaaliyaha: 315-368- 6702
Ammaanka: 315-368-6712
Khadka Caawinta Kombiyuutarka
315-368-6997 ext. 9

Marwo Tricia Norton
Maamule
Iskuduwaha DASA