Hagaha Shaqaalaha

ALICIA ADMCZYK

LABAAD-WARBAAHINTA

MAYA RA MA BE

MACALIN

REBECCA BLAISE

MACALIN

GENO BROWN

MACALIN

MEGAN BUSH

ESOL

AARON CIDZIK

MACALIN

DANIEL CLARK

WAXBARASHADA JIDHKA

COREY COLMEY

MUS-VOCAL K-12

AMY CONTE

ESOL

BONNIE DAWES

AIS READING TCHR

CHRISTOPHER DeMAURO

MUS-INSTRUM K-12

JACLYN DURRIGAN

MACALIN

ROSEANN EANNIELLO

XANAANADA

AMANDA FACCIOLI

MACALIN

JOHN FRELEIGH

MUS-INSTRUM K-12

HEATHER GALINSKI

MAAMULAHA-ELEM

DANIELLA GIRMONDE

WAXBARASHADA GAAR AH

JASON HART

WAXBARASHADA FANKA K-12

PAUL HART

MACALIN

ROXANNE IRIZARRY

XANAANADA

ANNA JACKSON

MACALIN

ALLISON JONES

OCCTHER

MATTHEW JONES

WAXBARASHADA GAAR AH

SELMA YUSUF

MACALIN

LINDSAY KACZOR

MACALIN

DEANNA KENNEDY

MACALIN

ANNE KENT-KWASNIEWSKI

AIS READING TCHR

SAVANNAH LEO

FACILITATOR AIS

HILARY LONIS

MACALIN

CORTLAN MANNING

WAXBARASHADA JIDHKA

LAURA MCCABE

WAXBARASHADA GAAR AH

KATELYN MOOTZ

HADAL-DHAGEYSO

NATASHA MUNIZ

BULSHADA WAALIDKA

VANESSA NERI

MACALIN

BOGGA KIMBERLY

DAAWEYNTA JIRKA

FRANCESCA ROBERTELLO

WAXBARASHADA GAAR AH

DEBORAAH ROWLANDS

SHAQAALAHA BULSHADA

IMANE SAHBANI

MACALIN

HILARY SCHAFER

MACALIN

DAVID SCHIAVI

MACALIN

ADAM SCHULTZ

WAXBARASHADA GAAR AH

MADISON SHAFFER

MACALIN

LORI SIEFFERT

OCCTHER

MELISSA SPERY

WAXBARASHADA GAAR AH

PATRICIA TERRY

WAXBARASHADA GAAR AH

TAYLOR QORSHAHA

MACALIN

AASHLEY USMAIL

MACALIN