Nagu saabsan

Shaqaalaha Xafiiska Dugsiga Columbus:
Xafiiska Guud: 315.368.6520
Fakiska ugu weyn: 315.792.2014

Marwo Elizabeth Gerling, Maamule
Iskuduwaha DASA
eMail : egerling@uticaschools.org

Ms. Pamela Cobane, Xoghaye
eMail : pcobane@uticaschools.org

Marwo Stacey Crockett, Kalkaaliso
eMail : scrockett@uticaschools.org
Xafiiska Kalkaaliyaha: 315.368-6523
Fakiska Kalkaaliyaha: 315.368.6538

Mudane Casey Russo, Tignoolajiyada
eMail : crusso@uticaschools.org
Khadka Caawinta IT: 650.753.1609