Kalandarka Dugsiga Hoose ee Kernan

Dooro jadwalooyin dheeraad ah si ay u muujiyaan dhacdooyinkooda:
Jadwalka la doortay (guji si aad u doorato):

Maarso 2024 Mar 2024

Dooro Jadwalka:
Axad
Isniin
Talaado
Arbacada
Khamiis
Jimcaha
Sabti
1

1-da Maarso Jimcaha

2

2-da Maarso Sabti

3

3-da Maarso Axad

4

4-ta Maarso Isniinta

5

Maarso 5 Talaado

6

6-da Maarso Arbacada

7

7-da Maarso Khamiista

8

8-da Maarso Jimcaha

9

9-ka Maarso Sabti

10

10ka Maarso Axad

11

Maarso 11 Isniin

12

Maarso 12 Talaado

13

13-ka Maarso Arbacada

14

14-ka Maarso Khamiis

15

15-ka Maarso Jimce

Dugsiga Hoose ee Kernan

Fasalka 5aad Safar goobeed - Sare u qaad CNY

Jimcaha, Maarso 15 @ 9:30 subaxnimo - 10:00 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

16

16-ka Maarso Sabti

17

17-ka Maarso Axad

18

Maarso 18 isniin ah

19

Maarso 19 Talaado

20

20ka Maarso Arbacada

Dugsiga Hoose ee Kernan

Goobta Fasalka 3aad - Sare u qaad CNY

Arbacada, Maarso 20 @ 9:00 subaxnimo - 9:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Dugsiga Hoose ee Kernan

Safarka Goobta MWPAI - Judycki, Penc & Carcone

Arbacada, Maarso 20 @ 12:30 galabnimo - 1:00 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

21

Maarso 21 Khamiis

Dugsiga Hoose ee Kernan

Safarka Goobta MWPAI - Anweiler, Demma & Ziober

Khamiis, Maarso 21 @ 9:30 subaxnimo - 10:00 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Dugsiga Hoose ee Kernan

Safarka Goobta MWPAI - Palmer, Wilson & Pecheone

Khamiis, Maarso 21 @ 12:30 galabnimo - 1:00 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

22

22-ka Maarso Jimce

Dugsiga Hoose ee Kernan

Maalinta Akhristayaasha Bulshada

Jimcaha, Maarso 22 @ 8:30 subaxnimo - 9:00 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

23

23-ka Maarso Sabti

24

24-ka Maarso Axad

25

Maarso 25 Isniin

26

Maarso 26 Talaado

27

27-ka Maarso Arbacada

28

28-ka Maarso Khamiis

Dugsiga Hoose ee Kernan

Ardeyda Golaha Bisha

Khamiis, Maarso 28 @ 9:45 am - 10:15 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Dugsiga Hoose ee Kernan

Ardeyda Golaha Bisha

Khamiis, Maarso 28 @ 1:30 galabnimo - 2:00 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

29

29-ka Maarso Jimce

Dugsiga Hoose ee Kernan

DUGSIGA MA JIRTO

Jimcaha, Maarso 29 Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

30

30-ka Maarso Sabti

31

31-ka Maarso Axad