Kalandarka Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Dooro jadwalooyin dheeraad ah si ay u muujiyaan dhacdooyinkooda:
Jadwalka la doortay (guji si aad u doorato):

Maarso 2024 Mar 2024

Dooro Jadwalka:
Axad
Isniin
Talaado
Arbacada
Khamiis
Jimcaha
Sabti
1

1-da Maarso Jimcaha

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Jimcaha, Maarso 1 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

2

2-da Maarso Sabti

3

3-da Maarso Axad

4

4-ta Maarso Isniinta

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Isniin, Maarso 4 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

5

Maarso 5 Talaado

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Talaado, Maarso 5 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

6

6-da Maarso Arbacada

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Arbacada, Maarso 6 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

7

7-da Maarso Khamiista

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Khamiis, Maarso 7 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Habeenka Caalamiga ah!!!

Khamiis, Maarso 7 @ 4:30 galabnimo - 6:30 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

8

8-da Maarso Jimcaha

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Jimcaha, Maarso 8 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

9

9-ka Maarso Sabti

10

10ka Maarso Axad

11

Maarso 11 Isniin

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Isniin, Maarso 11 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

12

Maarso 12 Talaado

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Talaado, Maarso 12 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

13

13-ka Maarso Arbacada

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Arbacada, Maarso 13 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

14

14-ka Maarso Khamiis

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Khamiis, Maarso 14 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

15

15-ka Maarso Jimce

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Jimcaha, Maarso 15 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

16

16-ka Maarso Sabti

17

17-ka Maarso Axad

18

Maarso 18 isniin ah

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Isniin, Maarso 18 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

19

Maarso 19 Talaado

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Talaado, Maarso 19 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

20

20ka Maarso Arbacada

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Arbacada, Maarso 20 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

21

Maarso 21 Khamiis

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Khamiis, Maarso 21 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

22

22-ka Maarso Jimce

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Jimcaha, Maarso 22 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

23

23-ka Maarso Sabti

24

24-ka Maarso Axad

25

Maarso 25 Isniin

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Isniin, Maarso 25 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

26

Maarso 26 Talaado

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 2

Talaado, Maarso 26 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

27

27-ka Maarso Arbacada

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

Arbacada, Maarso 27 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

28

28-ka Maarso Khamiis

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Day 2

Khamiis, Maarso 28 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

29

29-ka Maarso Jimce

Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Dugsi ma jiro. Jimce wanaagsan.

Jimcaha, Maarso 29 @ 8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

30

30-ka Maarso Sabti

31

31-ka Maarso Axad