Dugsiga Sare ee Proctor

PSAT 10

Maarso 23

8:00 subaxnimo - 11:00 subaxnimo

Dugsiga Sare ee Thomas R. Proctor (1203 Hilton Ave, Utica, NY 13501, Maraykanka)

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.