Dugsiga Hoose ee Kernan

Safarka Garoonka MUNSON - Marwo Shibley iyo Marwo Xaaji

December 7

9:30 subaxnimo - 10:00 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.