Dugsiga Hoose ee Kernan

Bandhig faneedka Jiilaalka

December 12

4:00 galabnimo - 4:30 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.