Dugsiga Dhexe ee John F. Kennedy

Maalinta 1

December 14

8:00 subaxnimo - 8:30 subaxnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.