Dugsiga Dhexe ee Donovan

Bandhiga Jiilaalka - 6:00 galabnimo

December 14

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.