• Guriga
  • Kalandarka
  • Aqoon-is-weydaarsiga Waxbarashada Waalidka ee billaha ah - Columbus Gymnasium

Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Aqoon-is-weydaarsiga Waxbarashada Waalidka ee billaha ah - Columbus Gymnasium

December 13

4:00 galabnimo - 6:00 galabnimo

Dugsiga Hoose ee Columbus, 934 Armory Dr, Utica, NY 13501, USA

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.