Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Kulanka joogtada ah ee Guddiga Waxbarashada

December 19

7:00 galabnimo - 9:00 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.