Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Kulanka gaarka ah ee Guddiga Waxbarashada

December 19

5:30 galabnimo - 6:30 galabnimo

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.